Logo
ورود ثبت نام

زنجیره فرهنگی ایوان

برگزارکننده رویدادهای فرهنگی و هنری
همه نشست ها مسابقه طراحی پاویون پُلشیر
مسابقات

مسابقه طراحی پاویون پُلشیر

مهلت ثبت نام در این رویداد به پایان رسیده است.

معرفی رویداد

مسابقه طراحی پاویون پُلشیر

مسابقه طراحی پاویـــون پلشیــــر

گفتار آغازین (نگاه بهره بردار)

طی دهه‌های اخیر روش‌های آموزش در دانشگاه‌ها دستخوش تغییرات فراوان گردیده و نسل نوینی از دانشگاه ها در حال شکل گیری و توسعه هستند. نسل های پیشین مراکز دانشگاهی (نسل اول و دوم) با تمرکز بر آموزش و پژوهش، برنامه ریزی شده و شکل گرفته اند حال آنکه نسل سوم بر مبنای کار آفرینی و تولید ثروت تعریف گردیده. اگرچه تدریس و تحقیق به صورت معمول در نسل های اول و دوم به عنوان محور‌‌های اصلی فعالیت بوده اند، اما نیل به اهداف تعریف شده در نسل سوم دانشگاه‌ها نیز نیازمند پژوهش، تولید علم، آموزش و ترویج آن است. حوزه‌های مختلف علمی با دیدگاه‌های متفاوتی به نسل سوم دانشگاه‌ها ورود پیدا می کنند. دیدگاه‌هایی بر گرفته از ماهیت علمی، ظرفیت‌های ارتباط با صنعت، حرفه و بسترهای اجتماعی و ... . اما چگونه می توان این اهداف را در حوزه معماری دنبال نمود؟ 

راهکارهای متعددی همچون تغییر در سرفصل و محتوای آموزشی، تغییر در توازن ساعات تدریس و فعالیت نظری و عملی و ایجاد ارتباط موثر بین بازار کار و علاقه‌مندان به یادگیری معماری را می توان از جمله رویکردهای دستیابی به اهداف دانشگاه‌های نسل سوم نام برد. اما آنچه در حوزه معماری می‌توان متمایز از سایر حوزه‌های علمی مطرح نمود، مسابقات معماری مبتنی بر دانش و مهارت می‌باشند. مسابقات معماری ضمن رو در رو نمودن مخاطب خود با چالشی جدید، تخیلات ذهنی او را به زمین پیوند زده و در این پیوند تجربه‌ای زمینی و مبتنی بر واقعیت را رقم می‌زند. در واقع در مسابقات معماری دانش نظری، تجربه، یافته‌های ذهنی و عینی همه و همه در بستر مسابقه ادغام می‌گردد تا ظرفیت هر یک از آنان در واقعیت سنجیده شده و این سنجش راهنمایی باشد جهت ارتقاء ذهنی، علمی و مهارتی مسابقه‌دهندگان.

گفتار دوم (نگاه کارفرما)

معماری هر جامعه بازتاب وضعیت فرهنگی آن جامعه می باشد. معماری ایرانی، معماری واجد ارزشی است که فارغ از حد و مرز جغرافیایی و با استفاده از مولفه های بدون زمان و مکان، تفکر اجتماعی در این عرصه را نمایش می‌دهد و به بیان کیفیت‌های خود می‌پردازد. حال آنکه پیشرفت فناوری و انتقال آن به گوشه و کنار جهان، امکان تغییر در ساختارها و ساز و کارهای بومی و سنتی را فراهم آورده و آن سنخیت و همانندی قدیم را درهم ریخته است. با توجه به اندوخته غنی فرهنگی و معماری، داشتن صدایی برای معماری امروزین آن ضروری است. اما جستجوی معماری ایرانی به معنای جستجو و تقلید، ساده انگارانه نبوده بلکه سهیم شدن در زبانی برای مهار کثرت گرایی در آینده است. 

برای پلشير که سال‌هاست خدمت به سرزمين را از طريق حفظ ثروتهای فرهنگی، ريشه‌ها و اصالت‌ها چه در قالب حراست و باززنده‌سازی آثار فيزيکی، ابنيه و فضاهای تاريخی و چه به صورت جوهری و معنوی در آثار نو جستجو می‌کند، فراهم‌سازی فرصت ارائه‌ی رهنمودی کلی از دورنمای حیرت انگیز معماری ایرانی با بهره از توانايی‌ معماران جوان، یک رسالت است. با توجه به نقش پر رنگ دانشگاه ها به خصوص دانشکده های معماری به عنوان نقطه شروع آموزش، پاویون پُلشیر در محل دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان)، با هدف نمایش امروزین ارزشهای گذشته برای آیندگان برنامه ریزی شده است. این پاویون بستری مستقل برای تجلی پویایی، همکاری و خلاقیت و ابزاری ارتباطی برای نمایش یک طرز فکر است. پلی میان زیبایی شناسی، کارایی، فرهنگ و نوآوری. 


داوران

بیان مسئله

معماری را می‌توان آینه تمام نمای زندگی دانست. به عبارتی معماری تبلور فیزیکی فرهنگ هر جامعه ای است که ارزش های حاکم، بینش اجتماعی، اقتصادی و طبیعی آن را نمایان می سازد. از همین روی دوام و ماندگاری خود را از این روابط می جوید. معماری ایرانی، معماری واجد ارزشی که فارغ از حد و مرز جغرافیایی و با استفاده از مولفه های بدون زمان و مکان، تفکر اجتماعی در این عرصه را در سطح جهانی نمایش داده و به بیان کیفیت‌های خود می‌پردازد. حال آنکه پیشرفت فناوری و انتقال آن و تفکر غالب غربی امکان تغییر در ساختارها و ساخت و ساز بومی را فراهم آورده و آن سنخیت و همانندی قدیم را درهم ریخته است. اکنون «نوآوری» به جای «سنت گرایی » نشسته و به اصطلاح هر کس می تواند ساز خود را زند. اما هر سازی نوآورانه هم الزاماً واجد ارزش نخواهد بود؛ زیرا با امر تناسب با بستر فرهنگی مغایرت دارد. این واقعیت ها چیزی نیست که کسی نداند، اما باید بپذیریم که بخش عمده ای از ساختمان سازی های فعلی در بستر یک از این دو «ورطه»؛ یعنی «سنت گرایی» یا «تقليد»، انجام می شود. طراحی و ساختمان سازی کنونی کشور را نه می توان تابعی از الگوهای غربی و شرقی با ویژگی های یک ساختمان مدرن و پیشرفته به شمار آورد و نه اثری از فرهنگ و هنر ایرانی و اسلامی را در آن جستجو نمود. با توجه به اندوخته ی غنی فرهنگی و معماری ایرانی، داشتن صدایی برای معماری ایرانی امروزی برای بقای فرهنگ ضروری است. اما جستجوی معماری ایرانی بر پایه ی جستجو و تقلید ساده انگارانه نبوده بلکه سهیم شدن در زبانی برای مهار کثرت گرایی در آینده است. این به معنای بی ارزش بودن معماری معاصر نیست، معماری واجد ارزش همچنان موجود است، ولی در انبوه ساخت و سازهای بی ارزش گم شده است و بر مبنای این باور، باید پذیرفت که در ایران معاصر معماران هنرمند و صاحب سبکی وجود دارند که یا چنان که باید و شاید فرصت بروز خلاقیت های خود را نیافته اند، یا آثار آن ها در انبوه ساخت و سازهای بازاری گم شده است. از همین روی اگر بتوان نمودی از این خلاقیت ها را در محدوده-ای خاص فراهم آورد، مجالی به دست می آید که هر معمار اندیشمند و هنرمندی با دستی بازتر و دلگرمی بیشتر اثری را به یادگار بگذارد؛ با رقابتی سالم و سازنده نمودی بارز از فرهنگ و هنر معماری معاصر، با تمام ضعف ها و قوت های آن، برجای می ماند. 

حال سؤال این است که چه باید کرد؟ برای پلشير که سال‌هاست خدمت به سرزمين را از طريق حفظ ثروت هاي فرهنگي و ريشه‌ها، اصالت‌ها چه در قالب حفظ و باززنده‌سازی آثار فيزيکی، ابنيه و فضاهای تاريخی و چه به صورت جوهري و معنوي در آثار نو جستجو می‌کند، ارائه‌ی رهنمودی کلی از دورنمای حیرت انگیز معماری ایرانی با بهره از توانايی‌ معماران جوان، یک رسالت است. پُرواضح که دانشگاه ها و به خصوص دانشکده¬های معماری و امثال آن می توانند به عنوان نقطه شروع آموزش بیشترین نقش را در رفع این نابسامانی ها برعهده داشته باشند. از همین روی پاویـون پلشیر در محل دانشگاه آزاداسلامی واحد اصفهان (خوراسگان)، با هدف نمایش امروزین ارزش های گذشته برای آیندگان برنامه ریزی شده است. 


گاه شمار

مسابقه طراحی پاویون

گاه شمار

مسابقه طراحی پاویون

محدوده طراحی

مسابقه طراحی پاویون

معیارهای داوری

مسابقه طراحی پاویون

جوایز

مسابقه طراحی پاویون


داوران

مسابقه طراحی پاویون پُلشیر
نسرین سراجی

زمان بندی

زمان بندی رویداد
متاسفانه اطلاعاتی یافت نشد.

دیدگاه

ارسال دیدگاه
1402/05/14 09:57:18
آرمان
DorOud. chera certification raygan nist baraye finalist ha?????!!!!!
1402/05/14 13:37:13
فاطمه ابراهیمیان
سلام و وقت بخیر برای 20 اثر برتر بصورت رایگان هست. مابقی شرکت کنندگان در مسابقه که جزو 20 گروه نیستند باید بلیط گواهی رو تهیه کنند.
1402/03/18 10:49:33
علی اکبر گلمحمدی
سلام و عرض ادب و خسته نباشید خدمت شما . عذر میخوام من سوالی داشتم میخواستم بدونم راه یافتگان به مرحله دوم مسابقه پاویون پلشیر شیت آثارشون رو چگونه و به چه آدرسی ارسال کنند؟ ممنون میشم راهنمایی بفرمایید
1402/03/21 11:26:35
فاطمه ابراهیمیان
سلام و وقت بخیر در زمان مورد نظر تمامی موارد به شرکت کنندگان اعلام می گردد.
1402/03/16 19:10:16
زهراعالیشی
سلام وقت بخیر از کجا باید نتایج مرحله اول داوری رو ببینیم؟
1402/03/16 21:20:06
فاطمه ابراهیمیان
سلام و وقت بخیر در پایان توضیحات مسابقه و یا از صفحات مجازی ایوان
1402/03/16 18:57:44
سما حبی
سلام روز بخیر جواب مرحله اول کجا اعلام میشه ؟
1402/03/16 21:20:40
فاطمه ابراهیمیان
سلام و وقت بخیر در پایان توضیحات مسابقه و یا از صفحات مجازی ایوان
1402/03/16 16:57:21
آذین خونساری
وقت بخیر نتایج داوری مرحله اول کی و کجا اعلام میشه؟
1402/03/16 17:10:42
فاطمه ابراهیمیان
سلام و وقت بخیر امروز ساعت 18
1402/03/16 18:51:12
ابوالفضل ملایجردی
سلام ساعت ۱۸ هم گذشت اما من نتونستم اعلام نتایج ببینم
1402/03/16 21:21:14
فاطمه ابراهیمیان
سلام و وقت بخیر در پایان توضیحات مسابقه و یا از صفحات مجازی ایوان
1402/03/16 14:51:30
لیلا محمودی
سلام وقت بخیر امروز قرار بود طبق تقویم مسابقه اسامی راه یافته به دور دوم داوری اعلام شود . این اسامی در کجا قابل رویت می باشد ؟
1402/03/16 17:11:41
فاطمه ابراهیمیان
سلام و وقت بخیر بله، امروز ساعت 18 در توضیحات رویداد و صفحات مجازی ایوان
1402/03/02 19:27:05
سحر صادقی
سلام روزتون بخیر مهلت ارسال آثار تمدید نمیشه ؟
1402/03/03 11:23:35
فاطمه ابراهیمیان
سلام و وقت بخیر خیر تمدید نخواهد شد.
1402/02/31 17:51:02
فاطمه حسینی
سلام وقت بخیر، احتمالا باتوجه به تاخیر زمان ثبت نام، مهلت تحویل آثار هم امکانش هست تمدید بشه یا خیر؟
1402/02/31 22:48:10
فاطمه ابراهیمیان
سلام و وقت بخیر خیر متاسفانه مهلت ارسال آثار تمدید نخواهد شد.
1402/02/25 09:13:44
سلیمان نادری
سلام و روز بخیر .من ثبت نام کردم و وارد پنل کاربری میشم برای دانلود اسناد ارور 404 میده
1402/02/25 11:14:48
فاطمه ابراهیمیان
سلام و وقت بخیر بررسی میشه با تشکر از صبوری شما
1402/02/22 13:51:43
مریم قاسمی
سلام وقت بخیر هنوزم مهلت ثبت نام هست ؟
1402/02/22 15:55:03
فاطمه ابراهیمیان
سلام و وقت بخیر متأسفانه خیر
1402/02/19 17:52:28
شیوا پاک طینت
ایا منظور از گد رهگیری همون کد سفارشه؟ من حایی برای دانلود فرم مسابقه ندیدم خرید بلیط مسابقه به صورت انلاین انجام دادم
1402/02/20 10:31:54
فاطمه ابراهیمیان
برای اطلاعات دقیق تر با شماره 09138039295 تماس بگیرید.
1402/02/19 17:49:22
شیوا پاک طینت
سلام وقت بخیر برای ثبت بعد از لینک ثبت وارد خربد بلیط مسابقه بشیم ؟بعد بلیط تهییه شد فایل پی دی اف حاوی کد سفارش یا کد محصول دانلود میشه بعد از ثبت نام انجتم شد
1402/02/20 10:31:04
فاطمه ابراهیمیان
سلام و وقت بخیر بله، درسته میتونید در قسمت سفارشات من از وضعیت بلیط تون مطمئن بشید.
1402/02/14 14:46:55
آتوسا کبیری
سلام وقت بخیر سوال های در رابطه با مسابقه که ایمیل شدن هم جواب میدید یا باید حتما تماس بگیریم ؟
1402/02/14 16:11:34
فاطمه ابراهیمیان
سلام و وقت بخیر در تماس جزئیات بهتری را میتوان اطلاع رسانی کرد برای تماس با شماره 09138039295 ارتباط برقرار کنید.
1402/02/05 18:39:46
شهربانو پارساکیان
سلام وقت بخیر کجا میتونم درباره مسابقه سوال بپرسم؟
1402/02/09 10:03:45
فاطمه ابراهیمیان
سلام و وقت بخیر برای کسب اطلاعات دقیق با شماره 09138039295 تماس بگیرید.
1402/02/04 14:27:20
ریحانه خجسته صفا
سلام وقت بخیر من امروز برای ثبت نام اقدام کردم و کد شرکت کننده گرفتم.مشکلی نیست یا وقت ثبت نام تمام شده؟
1402/02/09 10:07:04
فاطمه ابراهیمیان
سلام و وقت بخیر خیر مشکلی نیست، ثبت نام تا 20 اردیبهشت ماه تمدید شده است.
1402/02/04 13:26:19
امیررضا بدیعی
سلام وقتتون بخیر باشه، با توجه به اینکه عکس های سایت (و وجود تپه های خاکی) با توپوگرافی سایت تطابق ندارد ما معیار رو باید براساس توپوگرافی داده شده در نظر بگیریم؟
1402/02/09 10:08:17
فاطمه ابراهیمیان
سلام و وقت بخیر برای کسب اطلاعات دقیق با شماره 09138039295 تماس بگیرید.
1402/02/04 10:27:09
معین تحویلیان
سلام و درود، امکان ثبت نام در مسابقه بعد از تاریخ اتمام ثبت نام هست یا خیر؟
1402/02/09 10:09:07
فاطمه ابراهیمیان
سلام و وقت بخیر ثبت نام تا تاریخ 20 اردیبهشت تمدید شده است.
1402/02/03 00:09:01
زهره زارع
سلام جسارتا آدرس دانشگاه اصفهان (خوراسگان) رو میفرمایید
1402/02/09 10:25:23
فاطمه ابراهیمیان
سلام و وقت بخیر اصفهان- خيابان جي شرقي- ارغوانيه- بلوار دانشگاه
1402/02/02 23:20:33
زهره زارع
سلام وقتتون بخیر،نقشه سایت به صورت اتوکد از کجا میتونم بدست بیارم ؟ برای طراحی و همچنین طراحی لندسکیپ به نقشه اتوکد نیازه ممنون میشم راهنمایی بفرمایید.
1402/02/09 10:33:45
فاطمه ابراهیمیان
سلام و وقت بخیر در حساب کاربری تون روی پنل مسابقه کلیک کنید فایل مدارک را دانلود کنید.
1402/02/02 18:14:18
امیرحسین شریف‌زاده
سلام وقت بخیر اسناد فنی مسابقه رو از کجا باید دانلود کنیم؟
1402/02/09 10:23:04
فاطمه ابراهیمیان
سلام و وقت بخیر در حساب کاربری خود روی پنل مسابقه کلیک کنید. و در قسمت مدارک موارد فایل های کد و توپوگرافی و ... را دانلود کنید.
1402/01/31 14:45:52
کامیاد حیدری
سلام. اون فرمی که اطلاعات شخصی اعضا و مدیر گروه را باید مشخص کنیم را موقع باگذاری طرح باید پر کنیم و بارگذاری کنیم یا الان موقع ثبت نام؟ من ثبت نام کردم اون فایل پیوست هارم دانلود کردم
1402/02/01 16:55:22
فاطمه ابراهیمیان
سلام و وقت بخیر بله ، باید هنگام ارسال اثر بارگذاری کنید.
1402/01/29 12:05:31
فاطمه شبستانی
سلام وقت بخیر امکان ثبتنام وجود نداره؟چون هنوز ۳اردیبهشت نشده و داخل ظرفیت رو تکمیل زده!
1402/01/29 14:05:45
فاطمه ابراهیمیان
سلام و وقت بخیر لطفا مجددا چک بفرمایید. با تشکر
1402/01/29 11:55:12
مسعود رامین
سلام ممنون میشم راهنمایی کنید که نحوه ثبت نام به چه شکل هست.
1402/01/29 14:45:21
فاطمه ابراهیمیان
سلام و وقت بخیر برای ثبت نام پس از ایجاد حساب کاربری در سایت از طریق لینک زیر، یک عدد بلیط در سبد خرید خود اضافه کرده و خریدتان را تکمیل کنید. https://ivanculturalgroup.com/competition/pavilioncont
1402/01/28 22:14:55
مریم طولابی
سلام من بلیط تهیه کردم وای هنوز فرم ثبت نام برای من نیومده چه طور باید ثبت نام کنم ما یک گروه سه نفره هستیم ثبت نام یک نفر کافی؟
1402/01/29 17:17:30
فاطمه ابراهیمیان
بله ثبت نام یکی از اعضای گروه کافی است.
1402/01/29 17:16:56
فاطمه ابراهیمیان
سلام و وفت بخیر فرم ها در پنل مسابقه / قسمت مدارک موجود است. لطفا وارد پنل خود شوید و این مدارک را دانلود نمایید. لازم به ذکر است که زمان ارسال فرم ها همراه با بارگذاری اثر شماست.
1402/01/24 21:09:05
ماندانا ارجمند
ببخشید من دیروز ثبت نام کردم. برنامه بازدید از سایت و برگذاری کارگاه آموزشی به چه شکل هست که از ۱۹ شروع شده؟! آیا امکانش هست هنوز که باین برنامه برسم یانه؟! از عکسها و مدارک پروژه میشه استفاده کرد یااینکه حتمن باید حضوری بازدید و در کارگاه آموزشی شرکت کرد.؟!
1402/01/28 15:41:36
فاطمه ابراهیمیان
سلام و وقت بخیر کارگاه و بازدید هنوز انجام نشدند. لینک هایی برای ثبت نام در این دو رویداد برای شرکت کنندگان ارسال میشه که میتونن ثبت نام کنند. لازم به ذکر هست که شرکت در این دو رویداد رایگانه و اجباری نیست. در تلاشیم تا محتواها را در قالب فیلم و عکس بعد از برگزاری در اختیار شرکت کنندگان قرار بدهیم. با تشکر
1402/01/24 18:08:01
ماندانا ارجمند
از سایت و موقعیت پروژه باید حتمن بازدید کرد؟
1402/01/28 15:43:38
فاطمه ابراهیمیان
سلام و وقت بخیر خیر، شرکت در کارگاه و بازدید از سایت اجباری نیست. با تشکر
1402/01/24 14:47:56
زهرا عالیشی
سلام فرم های ثبت نام رو کجا بارگزاری کنیم؟
1402/01/24 17:44:38
فاطمه ابراهیمیان
سلام و وقت بخیر فرم هارو هنگام ارسال و بارگذاری اثر در سایت پر می کنید.
1402/01/23 22:34:27
ساحل میرزاجانی
سلام من فرم های ثبت نام رو بارگذاری کردم کد رهگیری رو از کجا باید درفایت کنم؟
1402/01/24 17:46:38
فاطمه ابراهیمیان
سلام و وقت بخیر در حساب کاربریتون روی سفارشات من کلیک کرده پس از اون روی بلیط مسابقه بزنید و کد اثرتون رو مشاهده کنید.
1402/01/23 22:33:14
مهران قنبری شیخ شبانی
سلام وقت بخیر چرا برای ثبت نام نوشته ظرفیت تکمیل؟
1402/01/24 17:43:34
فاطمه ابراهیمیان
سلام و وقت بخیر مشکل سیستمی بوجود اومده بود. برطرف شده الان میتونید در مسابقه طراحی پاویون شرکت کنید.
1402/01/23 17:52:20
ماندانا ارجمند
سلام.وقتتون بخیر. در رابطه با بازدید از موقعیت ومکان پروژه و برگذاری کارگاه آموزشی توضیح میدید؟ با تشکر
1402/01/28 15:47:47
فاطمه ابراهیمیان
سلام و وقت بخیر بازدید از سایت و کارگاه بصورت رایگان هست و حضور در این دو رویداد اجباری نیست. برای شرکت در این دو رویداد در زمان اطلاع رسانی لینک های ثبت نام برای تمامی شرکت کنندگان ارسال خواهد شد. با تشکر
1402/01/20 21:48:51
حامد بهرامی
سلام از کجا باید فایل کد موقعیت رو دریافت کنیم
1402/01/21 16:51:47
فاطمه ابراهیمیان
سلام و وقت بخیر لطفا وارد پنل خود شده پس از آن روی سفارشات من کلیک کرده و بلیط مسابقه را انتخاب کرده و وارد پنل مسابقه شوید و فایل های پیوست و مدارک را دانلود نمایید. با تشکر
1402/01/10 12:02:14
مهدیه بکتاش
چطور باید درمسابقه ثبت نام کرد
1402/01/11 21:27:25
فاطمه ابراهیمیان
سلام و وقت بخیر در صفحه نخست سایت برروی مسابقه کلیک کرده و 1 بلیط در سبد خرید خود بگذارید و ثبت نام خود را تکمیل کنید.
پیام های سیسTheme
نویسندگان برتر موفق ترین ها
+82دلار
نویسندگان محبوب موفق ترین ها
+280دلار
کاربران جدید موفق ترین ها
+4500دلار
فعال مشتریان موفق ترین ها
+4500دلار
Theme پرفروش موفق ترین ها
+4500دلار
اعلان ها
اهداف دیگر موعد 2 روز
+28%
+50%
بهترین محصول موعد 2 روز
+8%
مراقبت از مشتری
گزارشات
اعضا